Copyright © 2011-2018 Rijschool Rij-Aktief. Alle rechten voorbehouden    Privacyverklaring

 

Algemene praktische tips:

 

Geen paniek

Zorg altijd voor voldoende ruimte

Gebruik je gezonde verstand.

 

NORMALE OMSTANDIGHEDEN
De beste oplossing is om uw voertuig op een veilige manier aan de kant te zetten, door tijdig af te slaan of een parkeervak of bushalte op te zoeken. Is die mogelijkheid niet aanwezig,
GA NIET STILSTAAN,

blijf rijden. Ga zo veel mogelijk rechts rijden, zodat een hulpverleningsvoertuig u kan passeren.
 

VLUCHTSTROOK AANWEZIG
Houd bij file de vluchtstrook altijd vrij, een hulpverleningsvoertuig zal deze als eerste gebruiken. Houd afstand tot de vluchtstrook en ga ook niet kijken wat er aan de hand is. Zo kan een hulpverleningsvoertuig gemakkelijk passeren. Is de SPITSSTROOK buiten gebruik dan is dat de vluchtstrook en houd die dan ook vrij voor de hulpdiensten.
 

VLUCHTSTROOK NIET AANWEZIG
Als u bij een file met uw auto op de rechterrijstrook rijdt ga dan zoveel mogelijk rechts rijden en als u op de linkerrijstrook rijdt ga dan zoveel mogelijk links rijden. Zo kan een hulpverleningsvoertuig door het
midden passeren zoals vaak ook op borden is aangegeven. Indien de SPITSSTROOK in gebruik is volg dan de regel zoals hierboven is beschreven.
 

AMBULANCES
1. Een ambulance kan met spoed naar een ongeval of persoon in (vermoedelijk) levensgevaar rijden. In deze situatie wijkt het rijgedrag niet af van de politie en brandweer.
2. Een ambulance kan met spoed met een patiënt naar het ziekenhuis rijden. Ondanks het gebruik van zwaailicht en sirene zal deze ambulance niet altijd met hoge snelheid rijden. Dit heeft te maken met toestand van de patiënt. Hierdoor kan het zelfs voorkomen dat de ambulance zich langzamer dan het
overige verkeer verplaatst maar toch met zwaailicht en sirene rijdt. Van u wordt ook dan verwacht deze ambulance ongehinderd haar weg te kunnen laten vervolgen.
3. Daarnaast is het mogelijk dat een ambulance een patiënt vervoert die niet met spoed, maar wel vlot naar het ziekenhuis moet. Ook dan kan het voorkomen dat de ambulance rechtuit vlot doorrijdt maar langzaam bochten neemt, optrekt en al vroeg begint met afremmen. Zonder het voeren van de combinatie zwaailicht en sirene is deze ambulance geen voorrangsvoertuig. Voor de patiënt is het echter zeer prettig als medeweggebruikers meer ruimte aan een ambulance geeft zodat deze de patiënt zo vlot en comfortabel
mogelijk kan vervoeren.
 

BUSBAAN
Indien er een busbaan aanwezig is houdt deze altijd vrij. Het hulpverleningsvoertuig mag namelijk ook de busbaan gebruiken.
 

ROTONDES
Rijdt u voor of op een rotonde, dan kunt u een hulpverlenings-voertuig laten passeren door de rotonde te blijven volgen. Nadat het hulpverleningsvoertuig is afgeslagen rijdt u verder rond tot u weer bij uw afslag komt en uw weg kunt vervolgen.
 

VOOR BRUG OF VOOR SPOORWEGOVERGANG
Staat u voor de brug of voor een spoorwegovergang, blijf dan staan en rij niet door rood. Het hulpverleningsvoertuig kan er ook niet langs en zal op de linker rijstrook ook gaan wachten tot het rode licht gedoofd is.
 

VOOR HET VERKEERSLICHT
Staat u voor het rode verkeerslicht en een hulpverleningsdienst nadert, rij dan voorzichtig door
rood totdat er genoeg ruimte is voor een hulpverleningsdienst om te passeren. Steek de kruising
niet over. Houd rekening met het andere kruisende verkeer dat groen heeft. En anticiperend: kruip bij opstellen voor een verkeerslicht niet de dicht op uw voorganger. Zo blijft er altijd bewegingsvrijheid over om te manoeuvreren als dat nodig is. Houd het kruisingsvlak ook vrij. Ook al heeft u groen en ziet u dat er een zich een file vormt op het kruisingsvlak, wacht dan totdat u bij de volgende cyclus wel de ruimte krijgt om uw weg te vervolgen.
 

AUTORADIO
Houd rekening met het geluidsvolume van uw autoradio, zodat u een hulpverleningsvoertuig kan
horen aankomen. Op deze manier heeft u ook meer tijd om het naderend hulpverleningsvoertuig vrije
doorgang te geven.
 

AUTOSPIEGELS
Gebruik tijdens het autorijden uw autospiegels veelvuldig, zo ziet u vroegtijdig waar en hulpverleningsvoertuig vandaan komt. Die spiegels zitten niet voor niets in en aan uw auto.

Bron: Website Politie Groningen

Wat te doen bij hulpdiensten?